رفتن به نوشته‌ها

در مسیر مطالب

بگیر ازم هرچی که دادی بهم تو راه پریدنبگیر ازم این راه رو زودحتی بگیر ازم بالم رو تو آسموناوج قلهته درهخواب همه دنیا تهشبپر ازشبپر ازشبپر ازش زود

سیاه می‌مونم سیاه می‌مونم سیاه می‌مونم

Before

I’ve become resistant to myselfTo my weaknesses and painI’ve become the one who wants to liveAnd just feel alive again I’ve changed myself I’ve become addicted to being strongStarted out my second lifeAnd the remnants of your tears and smilesShift deleted from my mind Without knowing how it hurtsI feel…

درخت حیاط همسایه

اما این جمله حالا برای دَرَگان معنای دیگری داشت. به هنگام فاجعه یا اندوه، تنها راه نجات جست و جوی نقطه ثابتی است که با چنگ زدن به آن تعادلتان را حفظ کنید و از لبه پرتگاه سقوط نکنید. نگاهتان روی یک ساقه‌ی علف ثابت می‌ماند، تنه‌ی یک درخت، گلبرگ‌های…

New me :)

مدت ها ست که با خودم درگیرم! بالا پائین میشم، میسازم، میکوبم ولی ته همش میشه هیچی. قبل ترها همه چیو از دریچه امید میدیدم و خودم و مبارز میدونستم چون برام مهم نبود میخورم زمین میدونستم که پا میشم همه چی روشن بود برام اما الان اینطوری نیست و…