رفتن به نوشته‌ها

ماه: مارس 2022

اعتراف

مینویسم ولی نه برای یاداوری سال قبل و نه برای اینکه از سال بعد بگم. مینویسم که بگذرم مینویسم که بتونم بگذرم. گذر زمان آبستن اتفاق های زیادی بود برام. اتفاق هایی که هم فکرش رو میکردم و اماده‌شون بودم،هم چیزهایی که به فکرم هم نمیرسید. همین گذر زمان افکار…

بگذر ز من ای آشنا

چقدر قشنگ عارف میخونه که : بگذر ز من ای آشناچون از تو من دیگر گذشتمدیگر تو هم بیگانه شوچون دیگران با سرگذشتممیخواهم عشقت در دل بمیردمیخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیردبگذر ز من ای آشناچون از تو من دیگر گذشتمدیگر تو هم بیگانه شوچون دیگران با سرگذشتم…

آرامش

من بخشیدمش قاتلمو.‌من دوباره نوشتم قصمو.‌کینه توی دل نیست.‌خبری ازش نیست.‌چه آرامشی.‌چه آرامشی‌.‌

چقدر خوبه زیاد کار کردن. وقتی ۱۲ ساعت کار میکنی و از حد تحملت رد میشه، فقط میتونی رو درد جسمیت تمرکز کنی. موقعی که از سر کار داری برمیگردی، ذهنت فقط به اهنگ و ریتمش گوش میده و فکر دیگه ای به ذهنت نمیرسه. سرتو میذاری خوابت میبره و…

To leave

I really have to leave nowCan’t stay here anymoreNo moreWe’ve come too farNot another day no more There is no returnNo words to explainNo excuses left to makeThere is no one to blame BlameBlameThere is no one to blameThere is no one else to blameBut me I’ve lost myselfAnd I…

کلاغ پر

کارنامه اعلام نتیجه، بزن از اول اگه میشه.اگه میدونستم تهش اینجوری بود. خیلی زودتر از این ها میزدم بیرون.

من بغض آخرم یه اتفاق تلخ.‌ قبل از شروع شدن یه لحظه گم.‌ از آخرین شکست تا زیر و رو شدن.‌ از اولین نگاه تا روبرو شدن.‌‌

داد زدم ولی هیچکسی نه نفهمیدم. ‌.هچی‌جا بم شک نکردن وقتی لغزیدم. .‌توی قلعم بلند بلند الکی خندیدم. ‌.تنهایی وسطه ذوزنقه من میرقصیدم.

بگیر ازم هرچی که دادی بهم تو راه پریدنبگیر ازم این راه رو زودحتی بگیر ازم بالم رو تو آسموناوج قلهته درهخواب همه دنیا تهشبپر ازشبپر ازشبپر ازش زود

سیاه می‌مونم سیاه می‌مونم سیاه می‌مونم