رفتن به نوشته‌ها

نویسنده: شاهین

Burn

Hands up in the fire, burn, burn, burn, burnHands up in the fire, burn, burn, burn, burnI pray to God for some water to wash down these PercsI been cursed since birth, guess I never learnHands up in the fire, burn, burn, burn, burn

ساختن

تو این ۳ ماهی هیچ کاری نکردم و اینرسی کامل داشتم. خیلی کارا میخواستم بکنم ولی واقعا حس‌ش نبود و نمیتونستم. رو هیچ چیزی نمیتونستم تمرکز کنم. ولی این وسط تونستم قفلی بزنم رو آکواریوم و ماهی. از ارزوهای بچگی‌م بود. وسط‌ش رفتم سراغ نجاری، بعد جوشکاری. و بعد از…

اعتراف

مینویسم ولی نه برای یاداوری سال قبل و نه برای اینکه از سال بعد بگم. مینویسم که بگذرم مینویسم که بتونم بگذرم. گذر زمان آبستن اتفاق های زیادی بود برام. اتفاق هایی که هم فکرش رو میکردم و اماده‌شون بودم،هم چیزهایی که به فکرم هم نمیرسید. همین گذر زمان افکار…

بگذر ز من ای آشنا

چقدر قشنگ عارف میخونه که : بگذر ز من ای آشناچون از تو من دیگر گذشتمدیگر تو هم بیگانه شوچون دیگران با سرگذشتممیخواهم عشقت در دل بمیردمیخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیردبگذر ز من ای آشناچون از تو من دیگر گذشتمدیگر تو هم بیگانه شوچون دیگران با سرگذشتم…

آرامش

من بخشیدمش قاتلمو.‌من دوباره نوشتم قصمو.‌کینه توی دل نیست.‌خبری ازش نیست.‌چه آرامشی.‌چه آرامشی‌.‌

چقدر خوبه زیاد کار کردن. وقتی ۱۲ ساعت کار میکنی و از حد تحملت رد میشه، فقط میتونی رو درد جسمیت تمرکز کنی. موقعی که از سر کار داری برمیگردی، ذهنت فقط به اهنگ و ریتمش گوش میده و فکر دیگه ای به ذهنت نمیرسه. سرتو میذاری خوابت میبره و…

To leave

I really have to leave nowCan’t stay here anymoreNo moreWe’ve come too farNot another day no more There is no returnNo words to explainNo excuses left to makeThere is no one to blame BlameBlameThere is no one to blameThere is no one else to blameBut me I’ve lost myselfAnd I…

کلاغ پر

کارنامه اعلام نتیجه، بزن از اول اگه میشه.اگه میدونستم تهش اینجوری بود. خیلی زودتر از این ها میزدم بیرون.

من بغض آخرم یه اتفاق تلخ.‌ قبل از شروع شدن یه لحظه گم.‌ از آخرین شکست تا زیر و رو شدن.‌ از اولین نگاه تا روبرو شدن.‌‌

داد زدم ولی هیچکسی نه نفهمیدم. ‌.هچی‌جا بم شک نکردن وقتی لغزیدم. .‌توی قلعم بلند بلند الکی خندیدم. ‌.تنهایی وسطه ذوزنقه من میرقصیدم.